سفارش تبلیغ
صبا

خدا حواسش نبود تف کرد رو زمین.خدا جونم حواست کجا بود؟؟؟

صفحه خانگی پارسی یار درباره